2019-2020 Akademik Dönemi Aktif Burslu Öğrenci Başvuruları

Bilgi Merkezi’nde çalışmak üzere “Aktif Burslu Öğrenci” başvuruları 18 Eylül - 9 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Aktif burslu öğrenci başvurularında öğrencilerin derslere kayıtlı olması, derslere devam koşulunu yerine getirmesi, disiplin cezası almamış olması ve Genel Not Ortalamasının 2.00’in altına düşmemesi esastır.

Aktif Burslu Öğrenci İş Tanımları

Welcome/Ödünç Bankosu

 • Kitap, dergi ve DVD ve bilgisayar ödünç, iade işlemlerine destek olmak
 • Ayırtma, süre uzatma ve diğer kullanıcı istekleriyle ilgili işlemlere destek olmak
 • İade kaynakların rafa yerleştirmek üzere hazırlamak
 • Bilgi Merkezi politikaları ve temel bilgi ve yönlendirmeler hakkında kullanıcılara bilgi vermek
 • Telefonları yanıtlamak ve yönlendirmek
 • Güvenlik kapı giriş ve yerinde yararlanan kullanıcı sayılarını kayıt altına almak
 • Kullanıcılara online katalog tarama desteği vermek
 • Kütüphanelerarası Ödünç Kapsamında diğer kurumlara gönderilecek kaynakların paketleme ve kargo işlemlerini yürütmek

Bina ve Koleksiyon Bakım ve Denetim

 • İade ve iç kullanımdan gelen kitap, dergi ve DVD’lerin rafa yerleştirilmek üzere hazırlanması ve yerleştirilmesi
 • Raflardaki kaynakların kontrollerini ve yer numarasına göre düzenlenmesini sağlamak
 • Bakım ve tamir ihtiyacı olan kaynakları belirlemek ve cilt-bakım için kayıt altına almak
 • Yoğun raflarda düzenleme ve kaydırma işlemlerini yürütmek
 • Kayıp olduğu raporlanan kitap, dergi ve DVD’lerin raftan kontrollerini sağlamak ve raporlamak
 • Salonlarda kullanımı aksatacak ( kırık mobilya, çalışmayan klima/havalandırma, aydınlatma, temizlik ihtiyacı vb) sorunları saptamak ve ilgili personele iletmek

Teknik Hizmetler-Kataloglama-Sınıflama

 • Yeni gelen kitapların teknik işlemlerini (kaşe, PVC kaplama, barkod ve sırt etiketi) yapmak
 • Rafa çıkmaya hazır kaynakların online katalog kontrollerini gerçekleştirmek

Ulusal Kültür Belgeliği

 • Arşiv belgelerin dijitalleştirilmesi çalışmalarına destek olmak (tarama, görüntü düzenleme vb.)

Detaylı bilgiler ve başvuru için https://form.khas.edu.tr/burs/