Rezerv Koleksiyonu

Rezerv Koleksiyonu: Ders izlencelerinde yer alan temel ve yardımcı kaynaklardan oluşan ve kısa süreyle ödünç alınabilen özel koleksiyondur. Course Reserve, Student Reserve ve Short Loan Collection olarak da adlandırılmaktadır.

  • Rezerv koleksiyonuna kaynak eklenmesi talebi dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır,
  • Öğretim üyesi, kişisel kopyalarının da rezerv koleksiyonuna eklenmesini talep edebilir,
  • Rezerv koleksiyonu çalışmalarının dersler başlamadan önce tamamlanabilmesi için "Rezerv Koleksiyon İstekleri"nin akademik dönemin başlamasından en geç sekiz hafta önce Bilgi Merkezi'ne iletilmelidir,
  • Rezerv koleksiyonuna eklenecek kaynakların kopya sayısı belirlenirken, kaynağın temel/yardımcı kaynak olması ve dersin öğrenci kontenjanı temel alınır,
  • Temel ders materyallerinin kopya sayısı belirlenirken 20 öğrenciye bir kopya olacak şekilde planlama yapılır,
  • Birden fazla ders izlencesinde yer alan kaynakların Rezerv kopya sayısı belirlenirken derslerin toplam kontenjanı dikkate alınır.
  • Rezervdeki kaynakları yalnızca dersin öğretim üyesi ve öğrenciler ödünç alabilir.
  • Rezerv kaynakların ödünç süreleri, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve kaynağın kopya sayısı dikkate alınarak 4 saat ve gecelik, 1, 3 veya 7 gün olabilir.
  • Ödünç alınmış bilgi kaynakları, Rezerv koleksiyonuna eklenmek için, iade tarihinden önce geri çağrılabilir. Dersler başlamadan önce çağrılan kaynakların 7 gün, dersler başladıktan sonra çağrılanların ise 3 gün içinde iade edilmesi gerekmektedir. Geri çağrıldığı halde belirtilen sürede iade edilmeyen kaynaklar için "Gecikme Cezası" uygulanır.
  • Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan ancak belirtilen sürede iade edilmeyen kaynaklar için "saatlik/günlük gecikme cezası” uygulanır.