Öğrenci Rezerv Koleksiyonu

Rezerv Koleksiyonu: Ders izlencelerinde (syllabus) yer alan basılı/elektronik kaynaklardan (kitap, DVD vb.) oluşan koleksiyondur. Course Reserve, Student Reserve ve Short Loan Collection olarak da adlandırılmaktadır.

 • Rezerv koleksiyonuna kaynak eklenmesi talebi dersin sorumlusu öğretim üyesi ve öğretim görevlileri tarafından yapılır,
 • Öğretim üyesi, kişisel kopyalarının da rezerv koleksiyonuna eklenmesini talep edebilir,
 • Kaynakların zamanında sağlanabilmesi için "Rezerv Koleksiyon İstekleri"nin akademik dönemin başlamasından en geç sekiz hafta önce [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir,
 • Rezerv koleksiyonuna eklenecek kaynakların kopya sayısı belirlenirken, kaynağın temel/yardımcı kaynak olması ve dersin öğrenci kontenjanı temel alınır,
 • Ders programlarınızda yer vereceğiniz kaynakları, Bilgi Merkezi elektronik kaynaklar koleksiyonundan seçmeniz uzaktan eğitim sürecinde ders içeriklerinize destek olacaktır.
 • Ders programı hazırlama sürecinde ders kaynaklarınızı belirlerken Bilgi Merkezi’nden destek alabilirsiniz.
 • Rutin YÖK denetleme süreçlerinde, ders izlencelerinde yer alan temel ve yardımcı kaynakların kütüphane koleksiyonlarında karşılıklarının olup olmadığı değerlendirilmektedir. Denetleme süreçlerinde aksaklık yaşanmaması için ders izlencelerinin Bilgi Merkezi’ne iletilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Temel ders kaynaklarının kopya sayısı belirlenirken ders kontenjanı dikkate alınır,
 • Rezerv koleksiyonundaki basılı kaynakları yalnızca dersin öğretim üyesi ve öğrenciler ödünç alabilir,
 • Rezerv kaynakların ödünç süreleri, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve kaynağın kopya sayısı dikkate alınarak 4 saat ve gecelik, 1, 3 veya 7 gün olabilir,
 • Ödünç alınmış bilgi kaynakları, Rezerv koleksiyonuna eklenmek için, iade tarihinden önce geri çağrılabilir. Dersler başlamadan önce çağrılan kaynakların 7 gün, dersler başladıktan sonra çağrılanların ise 3 gün içinde iade edilmesi gerekmektedir. Geri çağrıldığı halde belirtilen sürede iade edilmeyen kaynaklar için "Gecikme Cezası" uygulanır,
 • Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan ancak belirtilen sürede iade edilmeyen kaynaklar için "saatlik/günlük gecikme cezası” uygulanır.
 • Akademik Dönem sonunda kaynaklar Rezerv Koleksiyondan çıkarılır. Bu nedenle öğretim üyelerinin her dönem için rezerv koleksiyon taleplerini yenilemeleri gerekmektedir.
 • Ders izlencelerinde yer alan kaynakların (kitap, makale vb.) eser sahiplerinin yazılı izni olmaksızın sayısal ortama aktarılması, fotokopi yoluyla çoğaltılması ve ders materyali seçkileri/okuma paketleri şeklinde satışının yapılması Fikir ve Sanat Eserleri kanunuyla sınırlandırılmıştır.