Diğer üniversite mensupları (dış kullanıcılar) aşağıdaki kurallar doğrultusunda Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yerinde yararlanabilirler;

Diğer üniversite mensubu akademik personel, geçerli üniversite kimlik kartlarını göstererek hafta içi mesai saatlerinde Bilgi Merkezi’nden yerinde yararlanabilir.

Randevu: Diğer üniversitelerin yüksek lisans/doktora öğrencileri, en az iki iş günü öncesinde randevu almak koşuluyla, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 – 17:30), ayda bir gün Bilgi Merkezi’nden yerinde yararlanabilir. Kampüse gelerek yapılan yararlanma başvuruları kabul edilmemektedir. Diğer üniversitelerin yüksek lisans/doktora öğrencileri, mensubu oldukları üniversitelerin sağladığı "[email protected]" uzantılı e-posta adresi ile, başvurularını [email protected] adresine iletebilirler. Başvuru sırasında geçerli öğrenci kimliğinin görseli/görüntüsü yer alan başvurular işleme alınacaktır. Bilgi Merkezi, tüm yararlanma başvurularını kabul etmeme hakkını saklı tutar. Dışarıdan kabul edilen kullanıcı sayısı günde 10 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Vize ve final sınavları süresince Bilgi Merkezi’ne dış kullanıcı kabul edilememektedir.

Ödünç Alma-Yararlanma: Dış kullanıcılara, yararlanmak istedikleri kaynakların Bilgi Merkezi koleksiyonundaki durumunu randevu öncesinde Bilgi Merkezi online kataloğundan http://bilgimerkezi.khas.edu.tr kontrol etmeleri önerilmektedir.

Diğer üniversite mensupları Bilgi Merkezi’ndeki basılı kaynakları, mensubu oldukları üniversite kütüphanesi aracılığıyla ILDS (kütüphanelerarası ödünç hizmeti)  kapsamında (5 kitap 30 gün süre) ödünç alabilirler veya telif haklarının izin verdiği ölçüde üniversitenin fotokopi ofisinden kopyalama/çoğaltma yapabilirler.