KHAS Bilgi Merkezi Staj Olanağı

KHAS Bilgi Merkezi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerini, üniversite kütüphanelerinin hizmet ve olanaklarının tanıtılması, iş süreçleri ve uygulama deneyimi kazandırılması amacıyla stajyer olarak kabul etmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri stajyer olarak kabul edilir.
 • Başvurular, Aralık – Şubat aylarında öz geçmiş ve öz gelecek ile beraber bilgimerkezi@khas.edu.tr adresine yapılır.
 • Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylarla Şubat ayı içerisinde yüzyüze/çevrimiçi mülakatlar gerçekleştirilir.
 • Sonuçlar Mart ayında yazılı olarak adaylara bildirilir.
 • Stajyer kontenjanı 2 kişidir.
 • Stajyer olarak kabul edilen öğrenciler, Nisan – Mayıs aylarında haftada 1 tam iş günü olacak şekilde intibak sürecine dahil edilir. İstanbul içindeki öğrenciler için katılım zorunludur.
 • Staj, yaz döneminde Haziran – Temmuz aylarında yapılır.
 • MS Office ve yabancı dil bilgisi tercih sebebidir.
 • Genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir (4.00 üzerinden).
 • Stajyerlere yemek olanağı sağlanır.
 • Staj döneminde, stajyerlerin aylık programları hazırlanır ve staj başlangıcında kendilerine iletilir.
 • En az B1 seviyesinde belgelendirilebilir İngilizce dil bilgisi ve/veya YÖKDİL/YDS'den en az 50 puan şartı aranır.