Kampüslerarası Yayın İsteği

Üniversitemiz mensupları, Selimapaşa ve Cibali Bilgi Merkezi koleksiyonlarındaki yayınların ödünç almak üzere bulundukları kampüse gönderilmesini isteyebilirler.

  • İstekler haftanın tüm günleri yapılabilir,
  •  İstenen kaynağa ait bilgiler (eser adı, yer numarası) bilgimerkezi@khas.edu.tr adresine veya Ödünç Verme Bankolarına iletilebilir,
  • Hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılan istekler, takip eden gün 12:00'ye kadar ödünç almaya hazır hale getirilir,
  • Cuma-Pazar günleri yapılan istekler, Salı günü kullanıma hazır olacaktır,
  • Hazır olan kaynaklar için istek sahibine e-posta ile bilgilendirme yapılır,
  • Yedi gün içinde ödünç alınmayan kaynaklar kampüsüne geri gönderilir.