Bağış ve Hediye Yayın Kabul Politikası

Bilgi Merkezi'ne bağışlanan ve hediye edilen kaynaklar (kitap, dergi, DVD vb.) Koleksiyon Geliştirme Politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilir. Koleksiyon Geliştirme Politikası, Üniversite'nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını, kültürel ihtiyaçlarını ve ulusal-uluslararası bilgi birikimini önceleyen bir yaklaşıma sahiptir.

Bağış yapılan kaynakların koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Bilgi Merkezi Direktörlüğü tarafından, gerekli durumlarda ise ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilir. Bilgi Merkezi, bağış yapılan kaynaklardan hangilerin koleksiyona ekleneceğine karar verme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Bilgi Merkezi’ne kaynak bağışında bulunmak isteyen kişiler, gerektiğinde bağışlanan kaynakların iade edilebileceğine veya Bilgi Merkezi'nin inisiyatifi doğrultusunda başka üniversite veya okullara gönderilebileceğine dair, "Bağış Kaynak Kabul Formu" doldurur. Bilgi Merkezi koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen kaynaklar, teknik işlemlerinin tamamlanmasının ardından koleksiyona eklenir. Kaynakların detaylı listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kurumara Rektörlük Makamı ya da Bilgi Merkezi Direktörlüğünce teşekkür mektubu gönderilir.

Koleksiyona dâhil edilmeyen kaynaklar ise; bağış yapan kişiye iade edilir veya bu kişilerin izni ve bilgisiyle, gereken durumlarda ise Bilgi Merkezi'nin inisiyatifiyle, başka kurumlara gönderilebilir.

Bilgi Merkezi koleksiyonuna dahil edilecek kaynaklar seçilirken aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirme ve işlemler yapılır:

  • Kaynağın içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Yasalara ve Yüksek Öğretim Kanununa uygun olması,
  • Kaynağın dili ve içeriğinin Kadir Has Üniversitesi eğitim ve araştırma programlarına uygun olması,
  • Halen Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan aynı konudaki diğer kaynaklar ile konusal bütünlük sağlaması,
  • Yazarın ve yayına hazırlayanın ulusal-uluslararası düzeyde kabul görmüş olması,
  • Eleştirmenlerin ve fakülte üyelerinin görüşleri,
  • Kaynağın fiziki kondisyonunun uygun olması,
  • Yakın çevredeki diğer kütüphane ve bilgi merkezi koleksiyonlarında bulunmaması,
  • Basım / Yayım tarihinin güncel olması,
  • Orjinal olması (fotokopi/kopya eserler kabul edilmez),
  • Hediye ve bağış yayınlar için ücret ödenmez,

Yukarıdaki şartlara uygun materyalleri Khas Bilgi Merkezi’ne bağışlamak/hediye etmek isteyenler 0212 533 65 32 / 1144, 1151 nolu telefonlardan veya [email protected] e-posta hesabından iletişim kurabilirler.