Vizyonumuz

Hizmet ve yaklaşımda Türkiye’nin yenilikçi ve lider Bilgi Merkezi olmak

Misyonumuz
Üniversitemiz mesnupları için yenilikçi ve sürdürülebilir bilgi ve kütüphanecilik hizmetlerini yaşama geçirerek üniversitemiz mensuplarına eğitim-öğretimde ve araştırmada fark yaratacak rekabet avantajı sağlamak

Değerlerimiz
Kullanıcı ve hizmet odaklı mükemmeliyetçi yaklaşım

İşbirliği ve paylaşım